ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • ការតាំងពិព័រណ៍ប្រេងនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈអ៊ីរ៉ង់

    យើងនឹងចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ប្រេងឥន្ធនៈឧស្ម័នចម្រាញ់និងគីមីអន្ដរជាតិអ៊ីរ៉ង់លើកទី ២២ ចាប់ពីថ្ងៃទី ៦ ដល់ថ្ងៃទី ៩ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៧។ សូមស្វាគមន៍មកកាន់យើងនៅសាល ៣៨, ១៦៣៨ ។ អំពីការតាំងពិព័រណ៍ប្រទេសផលិតប្រេង OPEC ធំទី ២ អ៊ីរ៉ង់ឈរនៅលើកំពូលប្រេង ១១ ភាគរយនិងប្រេងបម្រុង ១៨ ភាគរយនៅលើពិភពលោក។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំដ ...
    អាន​បន្ថែម